VELKOMMEN

Bislett øyelegesenter, din øyelege i Oslo

VIKTIG INFORMASJON

Dersom du har time ved Bislett Øyelegesenter skal du ikke møte:

  • Hvis du mistenker at du er syk med forkjølelse, feber, nyser eller hoster som ved øvre luftveisinfeksjon.
  • Husk munnbind


Vennligst ta kontakt per telefon 23204466 eller på epost: time@bislettoye.no for ny timeavtale. 

Oppdatert informasjon om coronaviruset: www.fhi.no

Oppdatert november 2021
Bislett Øyelegesenter

OM OSS

Bislett Øyelegesenter ble etablert i 1987 og flyttet inn i nye lokaler i Thereses gate 40 (inngang Wilhelms gate) i 1994.

I dag er 4 øyeleger tilknyttet Bislett Øyelegesenter. Senteret har også ortoptist/ samsynsspesialist og egen øyekirurgisk klinikk for operasjon av grå stær ( katarakt) og øyelokkskirurgi.

Du finner oss i lokaler i Thereses gate 40 (inngang Wilhelms gate) i Oslo. Øyelegene tar imot pasienter på dag og kveldstid, og vi arbeider for å holde korte ventelister hos oss.

Senteret tar i mot pasienter etter henvisning fra fastlege, optiker, helsesøster eller skolehelsetjeneste. Senteret har 3 øyeleger på full tid og en øyelege med kveldspraksis og i tillegg har vi en ortoptist (samsynsekspert) ved senteret. Ut over generelle øyeundersøkelser og vurderinger, gjøres det også operasjoner for katarakt (grå stær) og øyelokksproblematikk.

ØYELEGE STAALE JACOB HULTGREN

Avtalespesialist

Staale J. Hultgren var ferdig spesialist i øyesykdommer i 1990. Han har arbeidet 20 år ved øyeavdelingen på Oslo Universitetssykehus Ullevål som klinisk stipendiat og overlege. Staale J. Hultgren driver en generell oftalmologisk praksis med oppfølging av diverse øyesykdommer. I tillegg driver han operativ virksomhet innen katarakt (grå stær) og øyelokkskirurgi.

ØYELEGE KARI ROUGNE

Avtalespesialist

Kari Rougne var ferdig utdannet spesialist i øyesykdommer i 1995. Hun har lang arbeidserfaring fra Rikshospitalet og Oslo Universitetssykehus Ullevål, og fra private klinikker. Kari Rougne driver en generell oftalmologisk praksis med oppfølging av diverse øyesykdommer.

ØYELEGE ANNE MØLLENDAL EIKLAND

Avtalespesialist

Anne M. Eikland var ferdig utdannet spesialist i øyesykdommer i 2008. Hun har arbeidserfaring fra Oslo Universitetssykehus Ullevål, og fra private klinikker. Anne M. Eikland driver en generell oftalmologisk praksis med oppfølging av diverse øyesykdommer. I tillegg driver hun operativ virksomhet innen øyelokkskirurgi.

ØYELEGE RALF ØVERGAARD

Privat øyelege

Ralf Øvergaard var ferdig utdannet spesialist i øyesykdommer i 1983. Han har lang arbeidserfaring fra Rikshospitalet og Oslo Universitetssykehus Ullevål. Ralf Øvergaard driver en generell oftalmologisk praksis med oppfølging av diverse øyesykdommer. Øvergaard har mulighet til å ta i mot pasienter relativt raskt, uten henvisning. Egenandelen er noe forhøyet.

ORTOPTIST SOFIE SUNTINGER

Samsynekspert

Sofie Suntinger har sin ortoptist udanning fra University of Applied Sciences Salzburg i Østerrike og hun ble ferdigutdannet i 2018. Hun har sin erfaring fra Universitetssykehus​et i Salzburg, ​fra Universitetssykehus​et i Zurich og​ fra Vienna General Hospital. Hun jobber ​også på Oslo Universitetssykehus Ullevål og ​hun underviser ortoptist-studenter på University of Applied Sciences Salzburg.

BEHANDLINGER

Øyelegesenteret tar i mot pasienter til generell undersøkelse av øynene, og formidler henvisning til videre undersøkelse og operasjoner. Senterets leger mottar driftstilskudd og du betaler en egenandel. Pasienter med frikort slipper egenandel.

For første gangs undersøkelse kreves henvisning fra egen fastlege/ lege, helsesøster eller optiker, også senere dersom det er gått mer enn to år siden siste undersøkelse.

Se vår prisliste

KATARAKT (GRÅ STÆR)

Med økende alder vil den naturlige linsen i øyet bli noe uklar. Når man får redusert syn på grunn av uklarheter i øyelinsen, kaller vi det katarakt (grå stær). Forandringer i øyelinsen kan også være medfødt, forårsaket av andre øyesykdommer og/eller bruk av spesielle medikamenter. Når synet reduseres slik at dette skaper problemer i hverdagen, kan det være aktuelt med operativ behandling av katarakt (grå stær).

 

View Video

GLAUKOM (GRØNN STÆR)

Glaukom (grønn stær) er en samling øyesykdommer som kjennetegnes ved at trykket inne i øyet er høyere enn det synsnerven har godt av, og dette kan gi skade av synsnerven. Årsaken til at man får glaukom kan være arvelige faktorer og andre øyesykdommer. Imidlertid vet man i de fleste tilfeller ikke hvorfor noen får øyesykdommen glaukom (grønn stær).

Sykdommen oppdages ofte tilfeldig ved øyeundersøkelse hos øyelege eller hos optiker eller fastlege. Glaukom anses som en alvorlig øyelidelse, men i dag har vi en hel rekke måter å holde sykdommen under kontroll på, bare sykdommen oppdages tidlig nok.

 

View Video

DIABETES

Diabetes (sukkersyke) er en sykdom som kan gi alvorlige øyeforandringer og som er viktig å følge opp med regelmessige øyekontroller – både type 1 og type 2 diabetes. Med vedvarende høyt blodsukker, stor variasjon av blodsukkeret og lang varighet på sykdommen diabetes, øker sjansen for at en kan få forandringer i netthinnen. Det er viktig å dokumentere eventuelle forandringer i netthinnen. Bislett Øyelegesenter bruker et spesielt kamera som dekker hele 200 grader av netthinnen og pasientene slipper da i utgangspunktet å ta utvidende øyedråper før undersøkelsen.

 

View Video

SKJELING (STRABISME)

Skjeling kalles strabisme på fagspråket og er en tilstand der de to øynene ikke er rettet mot samme punkt. Skjelingen kan ha ulik retning (utover, innover, oppover eller nedover), og graden av skjeling kan være stor eller liten.

 

Med normalt samsyn mener vi at synsinntrykk fra begge øyne oppfattes som ett bilde i hjernen. Utviklingen av samsyn starter i 3-4 måneders alder og forutsetter at det ikke foreligger skjeling. Hos barn som skjeler konstant, vil hjernen undertrykke bildet fra det skjelende øyet og kun oppfatte bildet fra det øyet som står rett. Dette kan medføre varig nedsatt syn på det skjelende øyet (amblyopi) og tap av samsyn.
Ved utvikling av skjeling i voksen alder kan dobbeltsyn være et plagsomt og vedvarende symptom, fordi den voksne hjernen ikke har den samme evne til å undertrykke synsinntrykket fra det skjelende øyet.

KONTAKT OSS

Alle nye pasienter må sende inn sin henvisning fra lege eller optiker via post eller ved personlig fremmøte hos oss i Theresesgate 40 på Bislett (inngang Wilhelms gate).

Skal du endre timen, eller bestille ny kontroll trenger vi ditt navn og ditt telefonnummer dersom du allerede er pasient hos oss. Vi anbefaler deg å kontakte oss via e-post (time@bislettoye.no).

Vennligst ikke oppgi/send sensitive personopplysninger ved bruk av dette kontaktskjemaet eller ved bruk av e-post.

KONTAKTINFORMASJON

Firmanavn: Bislett Øyelegesenter AS
Adresse: Thereses gate 40, 0168 Oslo
(Inngang Wilhelms gate)
Telefon: 23204466
E-post: time@bislettoye.no
(Bestille/endre/avbestille time)
Org. Nummer: 913 096 908